MAIN BAZAR Tips & Tricks

1st Turn
MonTueWedThuFriSat
Running Turn
MonTueWedThuFriSat

21/06/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
****70******
75**********
****46******
**41****14**
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
****85******
03**********
****68******
**13****?? **
SUPER JODI
31-36-81-86-13-18-63-68
DON'T MISS
20/06/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
****41****14
****05******
50**********
**********79
********79**
********50**
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
****97****79
****98******
39**********
**********65
********51**
********?? **
SUPER JODI
39-34-89-84-43-48-93-98
SUPER CHANCE
19/06/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
44**********
********94**
**22********
**********77
********35**
********30**
****72******
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
98**********
********84**
**54********
**********40
********32**
********32**
****?? ******
SUPER JODI
45-40-95-90-54-59-04-09
SUPER CHANCE
18/06/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
********06**
********42**
**10****90**
****2440****
**40********
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
********67**
********46**
**67****65**
****9151****
**?? ********
SUPER JODI
51-56-01-06-15-10-65-60
DON'T MISS
17/06/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
******98****
**72********
**72********
******48****
18**68******
84**********
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
******87****
**81********
**36********
******32****
46**91******
?? **********
SUPER JODI
23-28-73-78-32-37-82-87
DON'T MISS
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
Running Turn
MonTueWedThuFriSat

14/06/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
****01******
23**37******
****60******
29**74****87
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
****40******
03**80******
****04******
46**91****??
SUPER JODI
30-35-80-85-03-08-53-58
SUPER CHANCE
13/06/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
******54****
**36********
81****59****
87**2313****
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
******87****
**98********
39****32****
46**91?? ****
SUPER JODI
98-93-48-43-34-39-84-89
DON'T MISS
12/06/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
0808********
23**37******
29**********
29**74******
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
1166********
03**80******
19**********
46**?? ******
SUPER JODI
91-96-41-46-14-19-64-69
SUPER CHANCE
11/06/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
******87**28
**66********
62**66******
7166********
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
******40**40
**81********
19**68******
46?? ********
SUPER JODI
68-63-18-13-31-36-81-86
SUPER CHANCE
10/06/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
******13**31
******24****
**97********
****4242****
18**********
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
******40**40
******32****
**36********
****6832****
?? **********
SUPER JODI
09-04-59-54-45-40-95-90
DON'T MISS
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
Running Turn
MonTueWedThuFriSat

23/05/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
********48**
**11********
****61******
****89******
41**1498****
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
********08**
**54********
****40******
****80******
54**04?? ****
SUPER JODI
08-03-58-53-35-30-85-80
DON'T MISS
22/05/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
********72**
******72****
********73**
********97**
****28******
**7923******
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
********71**
******71****
********03**
********86**
****80******
**81?? ******
SUPER JODI
85-80-35-30-53-58-03-08
SUPER CHANCE
21/05/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
**80********
**********53
87**23******
**87********
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
**42********
**********79
03**80******
**?? ********
SUPER JODI
53-58-03-08-35-30-85-80
SUPER CHANCE
20/05/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
****16**61**
**14********
******91****
66**********
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
****40**40**
**20********
******20****
?? **********
SUPER JODI
45-40-95-90-54-59-04-09
SUPER CHANCE
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
Running Turn
MonTueWedThuFriSat

17/05/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
**09********
**07********
****02******
**45********
66**16****45
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
**42********
**12********
****71******
**97********
03**80****??
SUPER JODI
97-92-47-42-24-29-74-79
SUPER CHANCE
16/05/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
**********54
92********92
******5995**
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
**********58
67********67
******80?? **
SUPER JODI
08-03-58-53-35-30-85-80
DON'T MISS
15/05/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
**19******69
****18******
**63********
49********99
****13******
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
**97******79
****11******
**66********
67********67
****?? ******
SUPER JODI
16--11--61--66
DON'T MISS
14/05/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
****18******
86**********
45********54
**68********
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
****11******
11**********
67********67
**?? ********
SUPER JODI
11--16--61--66
DON'T MISS
13/05/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
****80******
30**********
********27**
33****27**38
80**********
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
****63******
63**********
********87**
67****32**67
?? **********
SUPER JODI
17-12-67-62-21-26-71-76
DON'T MISS
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
Running Turn
MonTueWedThuFriSat

10/05/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
92********92
********41**
******14**29
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
50********55
********87**
******32**??
SUPER JODI
55--50--05--00
SUPER CHANCE
09/05/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
****83******
****88******
********76**
7557********
****2162****
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
****71******
****71******
********87**
1166********
****32?? ****
SUPER JODI
73-78-23-28-32-37-82-87
DON'T MISS
08/05/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
96**********
****64******
**24********
****74******
5707********
****02******
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
31**********
****63******
**12********
****71******
1166********
****?? ******
SUPER JODI
61--66--16--11
SUPER CHANCE
07/05/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
********10**
****30******
******60****
**18********
******63**80
**13********
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
********52**
****04******
******20****
**44********
******44**40
**?? ********
SUPER JODI
94----99----49----44
DON'T MISS
06/05/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
**18********
****18******
**50********
511055******
00**********
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
**12********
****71******
**90********
116640******
?? **********
SUPER JODI
95-90-45-40-54-59-04-09
SUPER CHANCE
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
Running Turn
MonTueWedThuFriSat

03/05/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
24**********
**10********
****47******
****65****56
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
61**********
**90********
****11******
****40****??
FIXX DHAMAKA OPEN 444 PASS
SUPER JODI
04-09-54-59-45-40-95-90
DON'T MISS
17-04-2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
3**********
4**********
****4******
**d********
**********4
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
7**********
****7******
**********7
45
56-89-89-56
12/04/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
12**********
71**********
**********51
**15********
****0656 B56**
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
93**********
39**********
**********91
**64********
****8883?? **
SUPER JODI
83---88---38---33
DON'T MISS
11/04/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
**********93
******29****
********98**
**33**38****
****2983****
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
**********03
******33****
********08**
**64**41****
****88?? ****
SUPER JODI
14-19-64-69-41-46-91-96
DON'T MISS
10/04/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
******30****
****53******
**39********
********37**
********89**
**8737******
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
******07****
****52******
**08********
********28**
********08**
**32?? ******
SUPER JODI
82-87-32-37-23-28-73-78

DON'T MISS
09/04/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
********87**
**05********
********7305
********43**
3943********
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
********03**
**08********
********0303
********49**
44?? ********
SUPER JODI
94----99----49----44
DON'T MISS
08/04/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
********77**
22**********
********86**
******68****
**21**71****
76**********
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
********87**
32**********
********03**
******08****
**64**41****
?? **********
SUPER JODI
46-41-96-91-14-19-64-69
DON'T MISS
06/04/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
**********26
********4576
**54********
2873**78**32
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
**********98
********0389
**08********
9664**41**??
SUPER JODI
69-64-19-14-41-46-91-96
SUPER CHANCE
05/04/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
**********09
**********09
**********90
**********09
**60**6006**
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
**********48
**********98
**********96
**********91
**64**41?? **
SUPER JODI
14-19-64-69-41-46-91-96
DON'T MISS
04/04/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
**********82
**64****3707
**579152****
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
**********03
**97****0891
**6497?? ****
FIXX DHAMAKA JODI 41 PASS
SUPER JODI
69-64-19-14-41-46-91-96
SUPER CHANCE
03/04/2023
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
****67******
****51******
76**********
******56****
694696******
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
****45******
****39******
59**********
******39****
9664?? ******
SUPER JODI
14-19-64-69-41-46-91-96
DON'T MISS
02/04/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
******84**93
******97****
********21**
79**********
********7170
0767********
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
******07**25
******40****
********03**
59**********
********0891
96?? ********
SUPER JODI
30-35-80-85-03-08-53-58
SUPER CHANCE
01/04/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
******5656**
******24**29
**********31
**********80
********3103
63**********
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
******4504**
******07**25
**********03
**********96
********0891
?? **********
SUPER JODI
30-35-80-85-03-08-53-58
SUPER CHANCE
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
********16**
**66********
******41****
******37****
****41******
********7878
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
********03**
**08********
******72****
******08****
****27******
********08??
SUPER JODI
08-03-58-53-35-30-85-80
DON'T MISS
29/03/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
**87****28**
**********78
**********73
****41******
******6919**
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
**75****25**
**********48
**********89
****39******
******39?? **
SUPER JODI
89-84-39-34-43-48-93-98
SUPER CHANCE
28/03/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
**7387******
**46********
67**64****71
******76****
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
**0858******
**27********
59**27****40
******?? ****
SUPER JODI
45-40-95-90-54-59-04-09
SUPER CHANCE
27/03/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
9733********
**********88
**20****47**
****57******
****57******
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
3208********
**********03
**27****28**
****27******
****?? ******
SUPER JODI
27--22--72--77
SUPER CHANCE
26/03/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
******1060**
****28******
********32**
04********09
**04********
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
******0752**
****58******
********03**
59********40
**?? ********
SUPER JODI
45-40-95-90-54-59-04-09
SUPER CHANCE
23/03/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
********31**
41******18**
9648********
****98****84
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
********03**
93******03**
3927********
****27****??
SUPER JODI
77--72--27--22
SUPER CHANCE
22/03/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
********92**
******73**87
**22********
74**72**27**
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
********04**
******07**25
**27********
59**27**?? **
SUPER JODI
72--77--27--22
DON'T MISS
Kalyan Panel Chart

Kalyan Chart | Kalyan Panel Chart | Blog

KALYANTRICK.COM

Copyright @2014 - 2024
All Rights Reserved
ADMIN SIR