MAIN BAZAR Tips & Tricks

17-07-2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
******30****
******35****
****07******
**6703******
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
******86****
******18****
****25******
**67?? ******
JODI
13_18_68_63_36_31_86_81
16-07-2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
****33******
******88****
3288********
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
****68******
******13****
82?? ********
JODI
13_18_68_63_36_31_86_81
15-07-2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
**********32
32**********
**32********
73**********
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
**********46
32**********
**96********
?? **********
JODI
14-19-69-64-96-91-41-46
12-07-2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
********67**
********37**
12********32
7507********
**********21
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
********03**
********51**
35********65
4893********
**********??
JODI
35_30_80_85_53_58_08_03
11-07-2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
****3286****
**9880**29**
****5832****
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
****1118****
**9352**79**
****25?? ****
JODI
11-66-61-16
10-07-2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
**92********
******40****
********95**
2828********
****24******
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
**81********
******51****
********65**
4893********
****?? ******
JODI
13_18_68_63_36_31_86_81
09-07-2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
****54******
******90****
******71****
****71******
**54********
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
****68******
******18****
******97****
****47******
**?? ********
JODI
13_18_68_63_36_31_86_81
08-07-2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
****02******
45**********
****04******
**70********
********0165
70**********
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
19**68******
****19******
**13********
********9797
?? **********
JODI
13_18_68_63_36_31_86_81
05-07-2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
****72******
27**********
********0165
**********77
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
****11******
11**********
********9797
**********??
JODI
11-66-61-16-77-72-27-22
04.07.2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
****25******
**70********
********0165
********52**
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
******20****
**25********
********9797
********??**
SUPER JODI
20-25-75-70-57-52-07-02
03.07.2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
99**********
******81****
**11**11****
**94********
****18******
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
39**********
******32****
**13**18****
**93********
****??******
SUPER JODI
37-32-87-82-23-28-78-73
02.07.2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
**31********
****63******
**53**85****
**36********
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
**81********
****68******
**13**18****
**??********
SUPER JODI
36-31-86-81-13-18-68-63
01-07-2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
****93******
******10****
43******01**
******79****
93**********
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
****58******
******51****
35******65**
******97****
?? **********
JODI
35_30_80_85_53_58_08_03
28.06.2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
28**********
04**********
709654******
****20**82**
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
39**********
19**********
462591******
****51**??**
SUPER JODI
34-39-89-84-43-48-98-93
27.06.2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
********97**
**29********
41****7910**
7557**20****
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
********46**
19**********
46**9151****
4893**??****
SUPER JODI
34-39-89-84-43-48-98-93
26.06.2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
31**********
15**71******
****63******
**12********
****71******
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
39**********
19**68******
****91******
**13********
****??******
SUPER JODI
36-31-86-81-13-18-68-63
25.06.2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
**36********
57******47**
75**********
********65**
8992********
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
**36********
19******65**
46**********
********65**
48??********
SUPER JODI
15-10-65-60-56-51-06-01
24/06/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
****69******
**09********
******91****
******82****
******9023**
45**********
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
****32******
**81********
******32****
******51****
******1865**
?? **********
SUPER JODI
63-68-13-18-31-36-81-86
DON'T MISS
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
Running Turn
MonTueWedThuFriSat

21/06/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
****70******
75**********
****46******
**41****14**
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
****85******
03**********
****68******
**13****?? **
SUPER JODI
31-36-81-86-13-18-63-68
DON'T MISS
20/06/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
****41****14
****05******
50**********
**********79
********79**
********50**
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
****97****79
****98******
39**********
**********65
********51**
********?? **
SUPER JODI
39-34-89-84-43-48-93-98
SUPER CHANCE
19/06/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
44**********
********94**
**22********
**********77
********35**
********30**
****72******
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
98**********
********84**
**54********
**********40
********32**
********32**
****?? ******
SUPER JODI
45-40-95-90-54-59-04-09
SUPER CHANCE
18/06/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
********06**
********42**
**10****90**
****2440****
**40********
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
********67**
********46**
**67****65**
****9151****
**?? ********
SUPER JODI
51-56-01-06-15-10-65-60
DON'T MISS
17/06/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
******98****
**72********
**72********
******48****
18**68******
84**********
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
******87****
**81********
**36********
******32****
46**91******
?? **********
SUPER JODI
23-28-73-78-32-37-82-87
DON'T MISS
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
Running Turn
MonTueWedThuFriSat

14/06/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
****01******
23**37******
****60******
29**74****87
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
****40******
03**80******
****04******
46**91****??
SUPER JODI
30-35-80-85-03-08-53-58
SUPER CHANCE
13/06/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
******54****
**36********
81****59****
87**2313****
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
******87****
**98********
39****32****
46**91?? ****
SUPER JODI
98-93-48-43-34-39-84-89
DON'T MISS
12/06/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
0808********
23**37******
29**********
29**74******
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
1166********
03**80******
19**********
46**?? ******
SUPER JODI
91-96-41-46-14-19-64-69
SUPER CHANCE
11/06/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
******87**28
**66********
62**66******
7166********
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
******40**40
**81********
19**68******
46?? ********
SUPER JODI
68-63-18-13-31-36-81-86
SUPER CHANCE
10/06/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
******13**31
******24****
**97********
****4242****
18**********
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
******40**40
******32****
**36********
****6832****
?? **********
SUPER JODI
09-04-59-54-45-40-95-90
DON'T MISS
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
Running Turn
MonTueWedThuFriSat

23/05/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
********48**
**11********
****61******
****89******
41**1498****
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
********08**
**54********
****40******
****80******
54**04?? ****
SUPER JODI
08-03-58-53-35-30-85-80
DON'T MISS
22/05/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
********72**
******72****
********73**
********97**
****28******
**7923******
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
********71**
******71****
********03**
********86**
****80******
**81?? ******
SUPER JODI
85-80-35-30-53-58-03-08
SUPER CHANCE
21/05/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
**80********
**********53
87**23******
**87********
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
**42********
**********79
03**80******
**?? ********
SUPER JODI
53-58-03-08-35-30-85-80
SUPER CHANCE
20/05/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
****16**61**
**14********
******91****
66**********
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
****40**40**
**20********
******20****
?? **********
SUPER JODI
45-40-95-90-54-59-04-09
SUPER CHANCE
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
Running Turn
MonTueWedThuFriSat

17/05/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
**09********
**07********
****02******
**45********
66**16****45
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
**42********
**12********
****71******
**97********
03**80****??
SUPER JODI
97-92-47-42-24-29-74-79
SUPER CHANCE
16/05/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
**********54
92********92
******5995**
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
**********58
67********67
******80?? **
SUPER JODI
08-03-58-53-35-30-85-80
DON'T MISS
15/05/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
**19******69
****18******
**63********
49********99
****13******
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
**97******79
****11******
**66********
67********67
****?? ******
SUPER JODI
16--11--61--66
DON'T MISS
14/05/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
****18******
86**********
45********54
**68********
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
****11******
11**********
67********67
**?? ********
SUPER JODI
11--16--61--66
DON'T MISS
13/05/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
****80******
30**********
********27**
33****27**38
80**********
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
****63******
63**********
********87**
67****32**67
?? **********
SUPER JODI
17-12-67-62-21-26-71-76
DON'T MISS
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
Running Turn
MonTueWedThuFriSat

10/05/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
92********92
********41**
******14**29
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
50********55
********87**
******32**??
SUPER JODI
55--50--05--00
SUPER CHANCE
09/05/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
****83******
****88******
********76**
7557********
****2162****
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
****71******
****71******
********87**
1166********
****32?? ****
SUPER JODI
73-78-23-28-32-37-82-87
DON'T MISS
08/05/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
96**********
****64******
**24********
****74******
5707********
****02******
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
31**********
****63******
**12********
****71******
1166********
****?? ******
SUPER JODI
61--66--16--11
SUPER CHANCE
07/05/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
********10**
****30******
******60****
**18********
******63**80
**13********
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
********52**
****04******
******20****
**44********
******44**40
**?? ********
SUPER JODI
94----99----49----44
DON'T MISS
06/05/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
**18********
****18******
**50********
511055******
00**********
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
**12********
****71******
**90********
116640******
?? **********
SUPER JODI
95-90-45-40-54-59-04-09
SUPER CHANCE
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
Running Turn
MonTueWedThuFriSat

03/05/2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
24**********
**10********
****47******
****65****56
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
61**********
**90********
****11******
****40****??
FIXX DHAMAKA OPEN 444 PASS
SUPER JODI
04-09-54-59-45-40-95-90
DON'T MISS
17-04-2024
1st Turn
MonTueWedThuFriSat
3**********
4**********
****4******
**d********
**********4
Running Turn
MonTueWedThuFriSat
7**********
****7******
**********7
45
56-89-89-56
Kalyan Panel Chart

Kalyan Chart | Kalyan Panel Chart | Blog

KALYANTRICK.COM

Copyright @2014 - 2024
All Rights Reserved
ADMIN SIR